#گاونباشیم

در این صفحه قصد دارم عکس هایی با موضوع گاو نباشیم قرار بدم تا به نوعی اعتراض به برخی اشتباهات رفتاری در اجتماع رو نشون بدم. شاید خود این حرکت باعث اعتراض هایی بشه که در صدر جدول این اعتراض ها، همین تیتر هست که شاید حالتی بی احترامی داشته باشه و گاهی عده ای از انسان های شریف با دیدن همچین تیتر هایی، واکنش متقالبی رو نشون میدن و این موضوع رو با شدت بیشتری ادامه میدن. دیگه حرفی ندارم. 

راستی میتونین در دیگر شبکه های اجتماعی هشتگ #گاونباشیم رو دنبال کنین. یا علی